ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เฉลิมวารเฉลิมชนม์เฉลิมฉัตร
สุมนัสราษฎร์ปีติสิริศรี
จตุรพิธพรทรงมงคลทวี
ร่มเกศีสถิตธำรงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ